METINVEST
Menu

Safety first, або безпека праці понад усе: «Метінвест Політехніка» запрошує на освітні програми бакалаврату та магістратури з безпеки праці

Спеціаліст з безпеки праці (Health & Safety specialists, Occupational health&safety specialists) — ТОП спеціальностей, без яких не існує жодне сучасне підприємство як в Україні, так і за її межами. Цьогоріч для вступу на освітні програми «Безпека праці та виробничих процесів» для бакалаврів на перший курс, та «Аудит та консалтинг безпеки праці» для магістрів необхідно скласти лише мотиваційний лист.

Спеціалісти з цивільної безпеки розробляють стандарти та процедури підприємства, що направлені на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в умовах його виробничої діяльності. Вони аналізують та інспектують робоче середовище та умови праці, розробляють превентивні програми для безпеки працівників, розслідують інциденти та визначають причини, навчають працівників діям у надзвичайних ситуаціях та досліджують усі аспекти робочого місця. Робота полягає в тому, щоб зробити робоче місце безпечним та оптимальним середовищем для всіх присутніх.

Склад викладачів та тренерів освітніх програм за напрямом «Охорона праці» – це доктори та кандидати наук за даним освітнім напрямом, висококваліфіковані фахівці-практики з міжнародним досвідом роботи та ведучі спеціалісти від підприємств, сертифікатні тренери фахових організацій та співтовариств.

Наталія Володченкова, доцент кафедри екології та економіки довкілля Технічного Університету «Метінвест Політехніка», керівник напряму підготовки у відповіла на основні питання.

Наталія Валеріївна, що є основою сучасних програм з безпеки праці?

Програмою навчання «Безпека праці та виробничих процесів» для бакалаврів, та «Аудит та консалтинг безпеки праці» для магістрів передбачено підготовку фахівців нового типу, які володіють системними знаннями з технології, інженерії гірничо-металургійної галузі та компонентів безпекового циклу (законодавчо-нормативних, управлінських, гуманітарних, інформаційних та науково-дослідних), необхідними для створення та підтримки здорових та безпечних умов виконання професійних функціональних обов’язків на підприємстві.

Які конкурентні переваги отримає випускник цієї програми на ринку праці?

Ми ознайомимо з кращими міжнародними та вітчизняними практиками у сфері безпеки праці і виробничих процесів, безпекою у надзвичайних ситуаціях та техногенним ризиком. Ми навчимо ризикорієнтовному підходу в організаційній, управлінській, практичній, консультаційно-методичній діяльності з безпеки праці й здоров’я на роботі та спілкуванню у професійній діяльності. Під час навчання передбачене вивчення англійській мови, в тому числі технічної і ділової, з можливістю отримання відповідних сертифікатів. Сучасний фахівець з охорони праці повинен володіти сучасними digital-технологіями у сфері безпеки та здоров’я на роботі, тому кожна програма передбачає поглиблене їх вивчення.

Чи зможуть студенти отримати додаткові сертифікати?

Так, сьогодні ми надаємо унікальну можливість брати участь у сертифікатних програмах від провідних європейських асоціацій, зокрема NEBOSH, ESOSH, PILZ, UVEX, DEZEGA та інших партнерів. Також всі студенти мають змогу розвиватися безкоштовно на курсах від Coursera та Microsoft.

Нагадаємо, що для дітей співробітників та для працівників підприємств Групи Метінвест навчання у «Політехніці» буде безкоштовним (на умовах тристоронніх договорів). Окрема перевага для тих, хто вже працює на підприємствах Групи – буде створений зручний графік навчання, що дозволить здобувати вищу освіту за обраною освітньо-професійною програмою без відриву від основної зайнятості.

Приймальна комісія надасть відповіді на будь-які питання щодо вступу до «Метінвест Політехніки»: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37, або надіслати лист-запит на електронну адресу pk@mipolytech.education