METINVEST
Menu

Кафедри

Кафедра загальноосвітніх дисциплін

Мета створення кафедри Забезпечення вивчення здобувачами освіти базових світоглядних, природничо-наукових, математичних та інженерних дисциплін, а також реалізація мовної підготовки з метою успішного формування загальних компетентностей майбутніх фахівців, спроможності опановувати матеріал професійно орієнтованих курсів, розвитку особистості, члена суспільства і громадянина. Ми пропонуємо: Цикли обов’язкових та вибіркових дисциплін, які спрямовані на:• підвищення рівня володіння українською та англійською […]

Докладніше
Кафедра базових галузей промисловості

Мета створення кафедри Підготовка фахових спеціалістів, які отримають необхідні компетенції у галузі металургії, гірництва, матеріалознавства, інформаційних технологій та суміжних дисциплін для роботи на гірничодобувних, металургічних та машинобудівних підприємствах, у сервісних, проектних та науково-дослідних установах, контрольних та сертифікаційних організаціях, а також у компаніях в сфері продажу та закупівлі металопродукції. Кваліфікаційні стандарти освіти для студентів побудовані з […]

Докладніше
Кафедра екології та економіки довкілля

Метою створення кафедри є підготовка фахівців нового покоління, які володіють системними знаннями, сучасними компетентностями в галузі економіки, екології, охорони праці та безпеки, необхідними для створення та підтримки здорових і безпечних умов праці, раціонального природокористування, динамічного розвитку управління економікою на світовому рівні для підприємств України, а також для міжнародних компаній, що працюють в Україні.

Докладніше
Кафедра організації та автоматизації виробництва

Кафедра організації та автоматизації виробництва — це високий кваліфікаційний рівень викладачів-практиків, навчання із залученням зарубіжних фахівців, співпраця з World Steel Association, провідними виробниками промислового обладнання (Shneider, Siemens та іншими) , вільне користування сучасною бібліотекою з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, а також максимум практичної складової у навчанні за результативною формулою «Освіта-наука-практика» на підприємствах — активах «Метінвест Холдінг».

Докладніше