METINVEST
Menu

Департамент з навчальної роботи

Керівник департаменту

Торопченко Наталія Володимирівна

e-mail: natalya.toropchenko@mipolytech.education

Місія департаменту з навчальної роботи 

Координація діяльності всіх підрозділів Університету щодо організації якісного, сучасного освітнього процесу на всіх рівнях вищої освіти, післядипломної освіти за різними формами навчання відповідно до законодавства України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, установчих документів Університету та згідно з ліцензійними вимогами.

Завдання департаменту

Забезпечення реалізації політики та досягнення цілей перспективного розвитку у напрямку організації якості освітнього процесу в Університеті, а також досягнення у випускників університету високого рівня сформованості компетентностей, дотримуючись принципів актуальності, адаптивності, дуальності освіти та безперервності підготовки з використанням нових освітніх технологій.


Діяльність департаменту з навчальної роботи регулюється Положенням.


Ми впевнені:

Створюючи прозору і раціональну організацію освітнього процесу, застосовуючи нові освітньо-наукові тенденції у практично орієнтованному навчанні, можна досягти вагомих результатів покращення якості технічної освіти, стати потужним центром креативних ідей та інноваційних рішень.