METINVEST
Menu

Кафедра безпеки праці та охорони довкілля

Володченкова Наталія Валеріївна

кандидат технічних наук, доцент

N.V.Volodchenkova@mipolytech.education

Завідувачка кафедри


Кафедра безпеки праці та охорони довкілля є структурним підрозділом Університету, та спеціалізується на вивченні, розробці та популяризації знань з питань безпеки праці та охорони довкілля.

Кафедра займається підготовкою фахівців у сфері безпеки праці та охорони довкілля, які мають навички та знання для впровадження та забезпечення безпечних та здорових умов праці в різних сферах діяльності. Здобувачі освіти отримують теоретичні знання, а також практичні навички, що дозволяють їм аналізувати ризики, розробляти та впроваджувати заходи з попередження нещасних випадків на робочому місці, а також розробляти та впроваджувати інноваційні технології захисту довкілля з метою збереження його природних ресурсів та зниження впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

На кафедрі проводяться наукові дослідження з питань безпеки праці та охорони довкілля, розробляються новітні технології, методики оцінки ризиків, проводиться робота щодо співпраці з підприємствами та організаціями з метою вдосконалення систем безпеки праці та охорони довкілля.

Робота кафедри сприяє сталому розвитку суспільства, забезпеченню безпеки праці працівників та дотримання екологічних норм і стандартів, сприяючи покращенню якості життя людей і збереженню природних ресурсів.


Напрями підготовки

263 Цивільна безпекаОПП бакалаврського рівня Безпека праці та виробничих процесів
ОПП магістерського рівня Аудит та консалтинг безпеки праці
183 Технології захисту навколишнього
середовища
ОПП бакалаврського рівня Технології захисту навколишнього середовища
ОПП магістерського рівня Інноваційні технології та системи захисту навколишнього середовища

Графік проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри безпеки праці та охорони довкілля у І семестрі 2023-2024 навчального року

Склад кафедри