METINVEST
Menu

Структурні підрозділи

Організаційна структура Університету

«Метінвест Політехніка» – сучасний центр підготовки і постійного удосконалення кадрових ресурсів, сучасний багаторівневий та багатопрофільний навчальний комплекс, основними напрямами діяльності якого є: освітня, наукова, науково-технічна, інноваційна та соціальна діяльність. 

Особливість організаційної структури Університету

Мета освітньої діяльності Університету — інтеграція сучасних теоретичних і прикладних знань, наукових і науково-технічних розробок задля збереження і примноження науково-технічного потенціалу гірничо-металургійної галузі для профільних компаній та країни в цілому.

В основі нашої корпоративної культури — особисте небайдуже ставлення до спільної справи, провадження сучасних світових тенденцій у навчанні, покращення роботи на кожному структурному рівні.

Університет має стратегічну спрямованість, тому структура навчального комплексу – це єдиний механізм з окремими важелями – структурними підрозділами, що забезпечують наявність необхідних ресурсів, високу функциональність, ефективність та результативність навчального процесу.

Структура Університету, статус і функції структурних підрозділів визначені Статутом та окремими положеннями про відповідні структурні підрозділи.

Синергійна робота всіх підрозділів на найвищому рівні забезпечує практичну підготовку висококваліфікованих фахівців, проведення наукових досліджень у сучасних технічних лабораторіях, формування та опанування новітніх форм інтеграції науковців, викладачів і студентів у світовому освітньому просторі.